Algemene voorwaarden

Suspanish is een platform om verschillende taalscholen in Spanje met elkaar te vergelijken, onder andere de prijzen, cursussen, locaties, activiteiten etc. en eventuele diensten die hieraan gerelateerd zijn. In het vervolg van deze voorwaarden kan ‘vergelijkingssite’ worden genoemd als ‘wij’, ‘onze’ en ‘haar’.

Deze algemene voorwaarden kunnen periodiek veranderen en zullen dan direct gepubliceerd worden op de website van Suspanish. Een eventuele aanpassing zal direct na publicatie van toepassing zijn op al onze diensten en ook via alle mogelijke kanalen waar deze diensten worden aangeboden.

Door onze website te gebruiken via wat voor kanaal dan ook, geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en deze volledig te hebben begrepen, alsook met ons privacy beleid en ons cookie beleid.

1.  Aanbod van diensten

1.1.  Suspanish biedt haar bezoekers de mogelijkheid om het aanbod van, bij ons aangesloten, taalscholen te vergelijken en op basis hiervan een keuze te maken voor de taalschool die het beste bij hen past.

1.2.  Ook heeft de bezoeker de mogelijkheid via een registratie formulier op de website van Suspanish een boeking te plaatsen bij de door hem of haar gekozen taalschool. Suspanish faciliteert de boekingsmogelijkheid op de website maar de daadwerkelijke boeking wordt geregistreerd bij de desbetreffende taalschool en dus niet bij Suspanish. De overeenkomst die wordt aangegaan, is dus tussen de bezoeker van de website en de taalschool waar de boeking gedaan wordt, en niet tussen de gebruiker en Suspanish.

1.3.  Door een boeking te maken via de website van Suspanish bij een van de taalscholen, gaat de bezoeker akkoord met de Algemene voorwaarden en het privacy beleid van de desbetreffende taalschool.

1.4.  Voor eventuele vorderingen met betrekking tot de boeking dient de bezoeker zich te wenden tot de desbetreffende taalschool. Zo ook met eventuele vragen over de verdere afwikkeling van de boeking. Suspanish acteert slechts als platform voor het zoeken, vergelijken en het bieden van een boekingsmogelijkheid bij de verscheidene taalscholen maar de daadwerkelijke registratie van de boeking gebeurt bij de desbetreffende taalschool en niet bij Suspanish zelf.

1.5.  De online vergelijkingsdienst van Suspanish is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik. Vanwege deze reden is het niet toegestaan om de informatie, software, producten of diensten die op onze website worden aangeboden voor welk doel of activiteit dan ook, commercieel of concurrerend, door te verkopen, door te lichten door middel van bijvoorbeeld spider of scrape, te reproduceren, te deeplinken, te kopiëren, te tonen, te downloaden of te gebruiken op wat voor manier dan ook.

2.  Prijzen

2.1.  De tarieven op de website van Suspanish zijn zeer scherp. De tarieven die worden gehanteerd zijn afhankelijk van het type cursus dat geselecteerd wordt, alsmede het bijbehorende aantal uren, de totale duur van de cursus, eventuele accommodatie en uiteraard welke taalschool het volledige pakket aanbiedt. De prijzen die worden getoond zijn inclusief BTW en alle verdere bijkomende belastingen, tenzij expliciet anders vermeldt in het contact tussen Suspanish en bezoeker van onze website.

3.  Aansprakelijkheid

3.1.  Suspanish is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid, authenticiteit of geloofwaardigheid van de informatie over de verscheidene taalscholen die op de site gepubliceerd staat.

3.2.  Met betrekking tot het daadwerkelijk doen van een boeking wordt geen advies gegeven door Suspanish.

3.3.  Omdat Suspanish alleen het maken van een boeking faciliteert, maar geen partij is in de gemaakte overeenkomst tussen de bezoeker van de site en de taalschool waar de bezoeker bij boekt kan Suspanish niet aansprakelijk worden gesteld als een van deze partijen in gebreke blijft. Bij deze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de taalschool van toepassing.

3.4.  Suspanish garandeert de juistheid van de informatie met betrekking tot prijzen, beschrijvingen, additionele informatie etcetera niet. Informatie wordt verstrekt door de desbetreffende taalscholen en wordt voor zo ver mogelijk gecontroleerd door Suspanish maar niet in die hoedanigheid dat de juistheid ervan gegarandeerd kan worden.

3.5.  Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, en verdere informatie zijn verkregen via boekingssites en zijn daarom alleen een vorm van informatie die verstrekt worden door Suspanish. Het is in geen enkel opzicht een aanbeveling van Suspanish en is ook geen inhoud van Suspanish zelf.

3.6.  Suspanish is niet aansprakelijk voor defecten aan haar eigen website die veroorzaakt worden door oncontroleerbare omstandigheden of overmacht. Sterker nog, ‘vergelijkingswebsite’ is alleen aansprakelijk voor opzettelijke handelingen met kwade bedoelingen uitgevoerd door natuurlijke- of rechtspersonen die bevoegd zijn handelingen te verrichten voor Suspanish.

3.7.  Suspanish garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie op haar website en kan beslissen om tijdelijk niet beschikbaar te zijn voor onderhoud aan haar website.

3.8.  Overduidelijke vergissingen en druk- of typefouten zijn niet bindend, indien een desbetreffende vergissing of fout aan het licht komt zullen wij de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.  Privacy

4.1.  Suspanish hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. Uitgebreide informatie kunt u vinden in onze Privacy voorwaarden & cookiesbeleid.

5.  Onze service

5.1.  De service van Suspanish is geheel gratis voor onze gebruiker. Er worden geen bemiddelings- of afsluitkosten in rekening gebracht voor de bezoekers van de website.

6.  Betalingen

6.1.  Betalingen van de boekingen worden direct bij de taalschool gedaan. Eventuele voorwaarden met betrekking tot restitutie, vooruit betalen, achteraf betalen, via welke methoden (creditcard, paypal, bankgiro, contant etc.) worden dus opgesteld door de taalschool. Suspanish aanvaardt dus geen aansprakelijkheid omtrent problematiek met betrekking tot de betalingen.

6.2.  Bij enige vorm van fraude omtrent de betaling naar de taalschool dient er contact opgenomen te worden met de taalschool, als ook met uw eigen bank in kwestie. Suspanish heeft geen zicht op de transacties die gedaan worden tussen de bezoeker van ‘vergelijkingswebsite’ en de desbetreffende taalschool.

7.  Annulering

7.1.  Door het maken van een boeking gaat u akkoord met de voorwaarden die de desbetreffende taalschool heeft met betrekking tot het annuleren van de boeking.

8.  Diversen

8.1.  De originele versie in het Nederland is vertaald naar meerder talen. Eventuele verschillen in interpretatie door taalkundige constructies worden opgelost door te stellen dat de originele Nederlandse versie hierin leidend is. Dit zorgt ervoor dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan andere versies dan de Nederlandse versie, maar dat dit alleen mogelijk is met de originele versie.

9.  Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

9.1.  De algemene voorwaarden die gepubliceerd staan op de website van Suspanish ten tijde van het bezoek van deze website, zijn op dat moment van kracht. Eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden worden van kracht als deze gepubliceerd zijn op de website.

10.  Toepasselijk recht

10.1.  Recht dat van toepassing is op de naleving en instandhouding van deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht. Plaats van jurisdictie is waar het hoofdkantoor van Suspanish is gevestigd, Valencia.